Mnohopočetný myelóm - progresia po liečbe prvej línie

Miesto priebehu

Česká republika

Začiatok a koniec

21.05.2015

Kritéria

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2013-003265-34/CZ

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2013-003265-34/CZ

Kontakt

Email: hdc@erasmusmc.nl


Klinická štúdia hodnotiaca indukčnú a konsolidačnú liečbu pomalidomidom kombinovaným s carfilzomibom a dexametazónom, s následnou udržiavacou liečbou pomalidomidom alebo pomalidomidom v kombinácii s dexametazónom u pacientov s mnohopočetným myelómom progredujúcim po prvej línii liečby lenalidomidom a bortezomibom.  
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.