Mnohopočetný myelóm - novo diagnostikovaný

Miesto priebehu

Nemecko

Začiatok a koniec

16.05.2015

Kritéria

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-003079-40/DE

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-003079-40/DE

Kontakt

Email: studiensekretariat.gmmg@med.uni-heidelberg.de


Klinická štúdia fázy III hodnotiaca účinky pridania prípravku elotuzumab k liečbe režimom VRD a udržiavacej liečbe lenalidomidom u novo diagnostikovaných pacientov s mnohopočetným myelómom. 
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.