DLBCL a folikulárny lymfóm - relabujúci/refraktérny

Miesto priebehu

Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Španielsko, Belgicko, Veľká Británia

Začiatok a koniec

07.10.2015

Kritéria

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-001361-28/CZ

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-001361-28/CZ

Kontakt

Email: global.rochegenentechtrials@roche.com


Klinická štúdia fázy Ib/II hodnotiaca účinnosť a bezpečnosť prípravku polatuzumab vedotin (DCDS4501A) v kombinácii s rituximabom alebo obinutuzumabom u pacientov s relabovaným/refraktérnym folikulárnym lymfómom alebo difúznym veľkobunkovým B-lymfómom (DLBCL). 
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.