Non-hodgkinov lymfóm - refraktérny, indolentný

Miesto priebehu

Česká republika, Maďarsko, Španielsko, Belgicko, Veľká Británia, Bulharsko, Francúzsko

Začiatok a koniec

13.01.2014

Kritéria

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2013-004008-20/CZ

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2013-004008-20/CZ

Kontakt

Email: IPI-145-06@infi.com


Klinická štúdia fázy II hodnotiaca prípravok IPI-145 u pacientov s refraktérnym indolentným non-Hodgkinovým lymfómom. 
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.