DLBCL lymfóm - dosiaľ neliečený

Place

Česká republika, Írsko, Taliansko, Portugalsko, Belgicko, Holandsko, Poľsko

Start and end

27.10.2014

Criteriahttps://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2013-004054-21/CZ

Contact

Email: ClinicalTrialDisclosure@celgene.com


More
Join us on Facebook
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.