DLBCL lymfóm - dosiaľ neliečený

Miesto priebehu

Česká republika, Írsko, Taliansko, Portugalsko, Belgicko, Holandsko, Poľsko

Začiatok a koniec

27.10.2014

Kritéria

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2013-004054-21/CZ

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2013-004054-21/CZ

Kontakt

Email: ClinicalTrialDisclosure@celgene.com


Klinická štúdia fázy III (ROBUST) porovnávajúca účinnosť a bezpečnosť lenalidomidu a R-CHOP chemoterapie oproti placebu a R-CHOP chemoterapii u pacientov s dosiaľ neliečeným difúznym veľkobunkovým B-lymfómom s aktivovanými B-lymfocytmi. 
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.