Hodgkinov lymfóm

Miesto priebehu

Česká republika, Nemecko, Španielsko, Holandsko, Belgicko, Veľká Británia

Začiatok a koniec

11.07.2014

Kritéria

Pacienti s ECOG O alebo 1, predtým liečení chemoterapiou.Ďalšie kritériá: https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-001509-42/CZ

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-001509-42/CZ

Kontakt

Email: clinical.trials@bms.com


Klinická štúdia fázy II hodnotiaca prípravok nivolumab u pacientov s klasickým Hodgkinovým lymfómom (cHL). 
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.