Folikulárny lymfóm

Miesto priebehu

Česká republika, Litva, Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko

Začiatok a koniec

20.08.2015

Kritéria

Dospelí pacienti s histologicky potvrdeným CD20 folikulárnym lymfómom stupňa 1 až 3, ktorí ešte neboli liečení rituximabom.Ďalšie kritériá: https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-005324-10/CZ

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-005324-10/CZ

Kontakt

Email: SuEun.Song@celltrion.com


Klinická štúdia fázy III porovnávajúca účinnosť a bezpečnosť prípravku CT-P10 a rituxanu u pacientov s folikulárnym lymfómom s malou nádorovou masou. 
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.