T bunkový lymfóm - relabovaný, refraktérny

Miesto priebehu

Česká republika, Maďarsko, Grécko, Španielsko, Veľká Británia , Rakúsko a iné

Začiatok a koniec

25.06.2014

Kritéria

Dospelí pacienti s potvrdenou diagnózou T bunkového lymfómu, progredujúceho po aspoň jednom predchádzajúcom cykle chemoterapie.Ďalšie kritériá: https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2010-021091-28/CZ

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2010-021091-28/CZ

Kontakt

Email: alain.moussy@ab-science.com


Klinická štúdia fázy II-III porovnávajúca účinnosť a bezpečnosť prípravku masitinib s dexametazónem oproti gemcitabínu s dexametazonem a kombinácii prípravkov masitinib, gemcitabín a dexametazón u pacientov s relabujúcim alebo refraktérnym T bunkovým lymfómom.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.