Chronická myelocytová leukémia - novodiagnostikovaná, chronická fáza

Miesto priebehu

Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Belgicko, Veľká Británia, Taliansko, Švédsko, Fínsko, Španielsko, Dánsko, Holandsko, Francúzsko

Začiatok a koniec

17.06.2014

Kritéria

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2013-005101-31/CZ

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2013-005101-31/CZ

Kontakt

Email: regulatory.services@chiltern.com


Klinická štúdia fázy III porovnávajúca liečbu bosutinibom s liečbou imatinibom u dospelých pacientov s novodiagnostikovanou CML v chronickej fáze. 
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.