Chronická lymfocytová leukémia - dosiaľ neliečená

Miesto priebehu

Veľká Británia

Začiatok a koniec

16.03.2015

Kritéria

Dospelí pacienti s B- CLL (18-75 rokov), štádium ochorenia podľa Bineta C,B alebo progresívne štádium A, vyžadujúci liečbu podľa kritérií IWCLL.Ďalšie kritériá: https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2013-001944-76/GB

Kontakt

Email: a.m.chalmers@leeds.ac.uk


Klinická štúdia fázy III porovnávajúca kombináciu prípravkov ibrutinib a rituximab s kombináciou rituximab, fludarabín a cyklofosfamid z hľadiska predĺženia času bez progresie ochorenia (PFS) u dosiaľ neliečených pacientov s CLL. 
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.