Mnohopočetný myelóm - tlejúci (smoldering)

Miesto priebehu

Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko

Začiatok a koniec

11.05.2015

Kritéria

Potvrdená diagnóza tlejúci mnohopočetný myelóm (smoldering MM) menej ako 5 rokov. Potvrdené stredné alebo vysoké riziko rozvinutia MM. ECOG skóre 0 až 1.

Kontakt

Email: ClinicalTrialsEU@its.jnj.com


Klinická štúdia fázy 2 porovnávajúca tri schémy dávkovania lieku daratumumab u pacientov s tlejúcim (smoldering) mnohopočetným myelómom. Cieľom štúdie je zistiť, či daratumumab dokáže znížiť hodnoty M-proteínu a riziko progresie ochorenia/smrti u pacientov s tlejúcim mnohopočetným myelómom stredného a vysokého stupňa rizika.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.