Myelofibróza - pacienti predtým neliečení JAK inhibítormi

Miesto priebehu

Španielsko, Veľká Británia, Írsko, Nemecko, Holandsko, Francúzsko, Belgicko

Začiatok a koniec

21.06.2013

Kritéria

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2012-004023-20/GB

Kontakt

Email: eecc.novartis@novartis.com


Klinická štúdia fázy II zameraná na stanovenie optimálnej dávkovacej schémy lieku s účinnou látkou ruxolitinib (Jakavi) a látky LDE225. 
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.