Myelofibróza - pacienti predtým neliečení JAK inhibítormi

Place

Španielsko, Veľká Británia, Írsko, Nemecko, Holandsko, Francúzsko, Belgicko

Start and end

21.06.2013

CriteriaContact

Email: eecc.novartis@novartis.com


More
Join us on Facebook
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.