Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Miesto priebehu

Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Španielsko

Začiatok a koniec

14.03.2017

Kritéria

Dospelí pacienti s MM s 1-3 predošlými liečbami.

Kontakt

Email: clinicaltrials@karyopharm.com


Klinická štúdia fázy 3 porovnávajúca kombináciu elinexoru, bortezomibu a dexametazonu (SVD) oproti kombinácii bortezomibu a dexametazonu (VD) u pacientov s relabovaným alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.