Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Place

Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Španielsko

Start and end

14.03.2017

CriteriaContact

Email: clinicaltrials@karyopharm.com


More
Join us on Facebook
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.