Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Place

Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Španielsko, Veľká Británia, Grécko, Belgicko, Holandsko

Start and end

31.01.2017

CriteriaContact

Email: trials@oncopeptides.se


More
Join us on Facebook
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.