Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Miesto priebehu

Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Španielsko, Veľká Británia, Grécko, Belgicko, Holandsko

Začiatok a koniec

31.01.2017

Kritéria

Dospelí pacienti s MM, s 2-4 predošlými liečbami, vrátane lenalidomidom.

Kontakt

Email: trials@oncopeptides.se


Klinická štúdia fázy 3 kombinácie Melflufen/ Dexamethasone v porovnaní s Pomalidomide/Dexamethasone u pacientov s mnohopočetným myelómom, ktorí sú refraktérny na Lenalidomide.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.