Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Place

Maďarsko

Start and end

31.07.2017

CriteriaContact

Email: kapcsolat@sanofi.com


More
Join us on Facebook
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.