Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Miesto priebehu

Maďarsko

Začiatok a koniec

31.07.2017

Kritéria

Dospelí pacienti s MM s aspoň dvoma cyklami predošlej liečby s IMiD

Kontakt

Email: kapcsolat@sanofi.com


Klinická štúdia fázy 1,2 na vyhodnotenie bezpečnosti, farmakokinetiky a účinnosti lieku isatuximab v kombinácii s REGN2810 u pacientov s relabovaným alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.