Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Place

Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Grécko, Francúzsko, Belgicko, Veľká Británia, Švédsko

Start and end

20.02.2017

CriteriaContact

Email: cz-info@sanofi.com


More
Join us on Facebook
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.