Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Miesto priebehu

Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Grécko, Francúzsko, Belgicko, Veľká Británia, Švédsko

Začiatok a koniec

20.02.2017

Kritéria

Dospelí pacienti s MM s aspoň dvoma predošlými liečbami.

Kontakt

Email: cz-info@sanofi.com


multicentrická štúdia fáza 3 porovnávajúca isatuximab (SAR650984) v kombinácii s pomalidomidom a nízkodávkovaným dexametazonom oproti pomalidomidu s nízkodávkovaným dexametazonom u pacientov s refraktérnym alebo relabujúcim a refraktérnym mnohopočetným myelómom
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.