Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Miesto priebehu

Česká republika, Nemecko, Poľsko

Začiatok a koniec

26.05.2016

Kritéria

Pacienti s MM, ktorí dostali 2-3 predošlé liečby.

Kontakt

Email: edobkowska@ch.pcyc.com


Otvorené klinické hodnotenie ibrutinibu v kombinácii s bortezomibom a dexamethazonom u pacientov s relabovaným alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.