Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Place

Česká republika, Nemecko, Poľsko

Start and end

26.05.2016

CriteriaContact

Email: edobkowska@ch.pcyc.com


More
Join us on Facebook
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.