Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Miesto priebehu

Rakúsko, Maďarsko, Grécko, Belgicko, Španielsko

Začiatok a koniec

13.09.2017

Kritéria

Dospelí pacienti s mnohopočetným myelómom s predošlou liečbou (nie však viac ako 3 predošlé liečby)

Kontakt

Email: medinfointernational@amgen.com


Štúdia fázy 3 porovnávajúca Carfilzomib, Dexamethasone a Daratumumab oproti Carfilzomib a Dexamethasone u pacientov s relabovaným alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.