Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Place

Švédsko, Nórsko, Portugalsko, Grécko, očakáva sa - Česká republika, Rakúsko, Švédsko

Start and end

08.07.2016

CriteriaContact

Email: clinical.trials@bms.com


More
Join us on Facebook
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.