Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Miesto priebehu

Veľká Británia, Holandsko

Začiatok a koniec

28.03.2017

Kritéria

Relabovaný alebo refraktérny mnohopočetný myelóm.

Kontakt

Email: contact@autolus.com


Klinická štúdia fázy I/II vyhodnocujúca AUTO2 u pacientov s relabovaným alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom.
Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.