Mnohopočetný myelóm - relabovaný a refraktérny

Place

Veľká Británia, Holandsko

Start and end

28.03.2017

CriteriaContact

Email: contact@autolus.com


More
Join us on Facebook
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.