Svetový deň AML

Začiatok udalosti : Štvrtok, 21. 04. 2022
Koniec udalosti :


Akútna myeloidná leukémia je najčastejším typom leukémie u dospelých. Napriek tomu, že jej liečba zostáva výzvou, mnohí naši pacienti ju zdolali úspešne. Ich príbehy si môžete prečítať napríklad tu .

Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.