Najbližšie udalosti

Patient meeting in Košice


From : Utorok, december 3, 2019

To :

Venu : Košice

Magazine Krvinka 1/2018


From : Utorok, december 31, 2019

To :

1 All
More
Join us on Facebook
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.