Medical advice

If a patient needs medical advice or second opinion in a particular case he/she can ask for it our consultant hematologist on hematolog@hematologickypacient.sk. We also provide medical helpline on 0800 607 973 every working day from 2 pm to 5 pm.   

  • Telephonic consultation with hematologist, free on 0800 007 693, Monday – Friday, 2pm – 5pm. 


More
Join us on Facebook
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.