Myelodysplastic syndromes – ASH Highlights

Rigosertib, ACE-536, SGI-110, Revlimid, Combined therapy and a whole lot more available in Slovak. 

More
  • 26apr
  • 01júl
Join us on Facebook
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.