Členstvo v združení pacientov

Našim členom sa môžu stať pacienti s hematoonkologickým ochorením, ich príbuzní, priatelia, ako aj ďalší ľudia alebo organizácie, ktorí sympatizujú s našimi cieľmi. Stať sa našim členom je ľahké. Stačí ak vyplníte elektronický formulár - http://www.hematologickypacient.sk/sk/form.  Široká členská základňa posilňuje náš hlas. Čím viac členov budeme mať, tým vážnejšie budú brané naše stanoviská k dostupnosti liečby alebo iné materiály, ktoré v pripravíme mene pacientov.  Členstvo v Združení pacientov s hematologickými malignitami je bezplatné. Našim členom môžu byť aj osoby či organizácie, ktoré už sú členmi iných občianskych združení pre pacientov. Každý môže byť členom ľubovoľného množstva občianskych združení. Členstvo v Združení nie je podmienkou využívania našich služieb. Sme tu pre všetkých pacientov s hematoonkologickými ochoreniami, či už našimi členmi sú, alebo nie sú. 

Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.