Myelodysplastické syndrómy na konferencii ASH 2014

Na medzinárodnej konferencii Americkej hematologickej spoločnosti ASH, konanej v decembri 2014 v San Franciscu, boli prezentované výsledky klinickej štúdie fázy III porovnávajúcej intravenózne podávaný rigosertib s najlepšou dostupnou podpornou liečbou u pacientov s vysoko rizikovým MDS po zlyhaní hypometylačnej liečby (lieky Vidaza, Dacogen). Rigosertib obmedzuje dve dôležité signálne dráhy – PI3K a PLK, ktoré bývajú v nádorových bunkách nadmerne aktívne. 

Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.