Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Práva pacienta

Začiatok udalosti : Piatok, 2. 11. 2018
Koniec udalosti :


Pripravujeme animované video Pacient a jeho práva, ktoré jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom oboznámi pacientov s ich právami pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – ako si vybrať lekára, čo má obsahovať poučenie, aký je zmysel informovaného súhlasu, čo znamená štandard v zdravotnej starostlivosti, ako je táto starostlivosť uhrádzaná.