Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Darujte 2% z dane

Začiatok udalosti : Sobota, 30. 06. 2018
Koniec udalosti :


Budeme veľmi radi, ak zvážite možnosť poukázať 2% z vašich daní nášmu združeniu. Aj vďaka tejto podpore môžeme pokračovať v našej práci – prinášať vám aktuálne informácie o liečbe, poskytovať vám hematologické a právne poradenstvo, zastupovať vás v sporoch s úradmi.

Naše údaje:

  • Názov: Združenie pacientov s hematologickými malignitami
  • IČO: 424 165 23
  • Právna forma: občianske združenie
  • Sídlo: Nezábudková 812/52, 821 01 Bratislava

Fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie, vypĺňa údaje o prijímateľovi 2% priamo v daňovom priznaní.

Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste v roku 2017 ako dobrovoľník odpracovali aspoň 40 hodín pre jednu alebo viaceré organizácie, môžete poukázať 3% z dane. Potvrdenie o odpracovaní hodín vám vystaví organizácia, pre ktorú ste pracovali a priložíte ho k daňovému priznaniu alebo k tlačivám, ktoré posielate na daňový úrad ako zamestnanec.

Právnická osoba môže poukázať 1% alebo 2% z dane.

2% môže poukázať, ak od 1. januára 2017 do 31. marca 2018 darovala prostriedky vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (nielen nášmu združeniu). Ak v tomto období tieto prostriedky nedarovala, môže nám poukázať 1% z dane.

V daňovom priznaní  sú už uvedené kolónky na poukázanie podielu z dane. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na  daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.