Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Otázky z právnej poradne - príspevky pre ŤZP

Chcem sa opýtať, ZŤP preukaz a tú nálepku na auto mi uznali, ale že 30 eurový príspevok na benzín mi neuznajú, že mám do nemocnice chodiť sanitkou, na ktorú mám nárok. S mojou oslabenou imunitou si mám sadnúť ku niekomu, kto môže celú cestu kašľať, ja pri svojej chorobe nepotrebujem ešte ochorieť! 

Keď žiadate o príspevok na benzín (teda na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla), nemali by ste do žiadosti písať, že sa potrebujete prepravovať do zdravotníckeho zariadenia, ale že sa potrebujete prepravovať do zamestnania, do školského zariadenia, za rodinou a pod. Podľa zákona tento príspevok slúži práve na to, aby ťažko zdravotne postihnutý "nesedel doma", ale mohol pracovať, študovať, venovať sa občianskym a rodinným aktivitám. Človek, ktorému bol príspevok priznaný, následne úradu nedokladuje, kam konkrétne autom išiel. Prepravu pacientov do a zo zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami zabezpečuje dopravná zdravotná služba.

Moja manzelka je onkologická pacientka, stále s ňou chodím k lekárovi. Chcel by som pre ňu získať príspevok na kúpu auta, poraďte mi ako na to.

Základnou podmienkou na poskytnutie príspevku na kúpu motorového vozidla je, že osoba s ťažkým zdravotným postihnutím bude využívať vozidlo najmenej dvakrát v týždni na prepravu do zamestnania, školského zariadenia, domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára. K žiadosti o príspevok sa má priložiť doklad potvrdzujúci, že žiadateľ je zamestnaný alebo bude zamestnaný (pracovná zmluva), vykonáva inú zárobkovú činnosť, študuje alebo bol prijatý na štúdium, alebo sa mu poskytuje či bude poskytovať starostlivosť v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení alebo dennom stacionári, kam bude aspoň dva krát týždenne dochádzať.

Pokiaľ teda manželka nevie vydokladovať, že bude vozidlo využívať na jeden z týchto účelov, nemôže je byť poskytnutý. Príspevok na kúpu vozidla podľa zákona neslúži na zabezpečenie prepravy k lekárovi - na to je dopravná zdravotná služba.

Otec má dosť diagnóz, aj leukémiu. Bola som na úrade práce požiadať o opatrovateľský, povedali mi, že otec berie vysoký dôchodok 550 eur, preto mi nebude opatrovateľský vyplácaný. Taká vážna diagnóza a štát človeku nepomôže aspoň 50 eurami na ovocie a zeleninu?

Pokiaľ ide o príspevok na opatrovanie, je to skutočne tak, ako Vám povedala zamestnankyňa úradu práce - podľa zákona (§ 40 ods. 12 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia) platí, že ak je príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyšší ako 1,4 násobku sumy životného minima (teda vyšší ako 277,33 eur), výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži o sumu prevyšujúcu tento príjem. Dôchodok Vášho otca prevyšuje túto sumu o viac ako je samotná výška opatrovateľského príspevku, ktorý je možné priznať pri opatrovaní jednej osoby - 220, 52 eur. Pokiaľ ide o časť Vašej otázky dotýkajúcu sa toho, či štát môže prispieť na "ovocie a zeleninu" - zákon 447/2008 Z.z. pozná príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, ale o ten môžu žiadať iba osoby s konkrétnymi v zákone uvedenými diagnózami, medzi ktoré nepatrí leukémia.

Kto môže dostávať príspevok na diétne stravovanie?

Príspevok na diétne stravovanie možno žiadateľovi priznať vtedy, ak trpí ochorením uvedeným v prílohe č. 5 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Týmito ochoreniami sú:

I. skupina – príspevok vo výške 36,77 eur (18,56 % zo životného minima jednej dospelej osoby)

a)       fenylketonúria do 18. roku života, po 18. roku života sa posudzuje individuálne na základe neurologického a psychiatrického vyšetrenia,

b)      cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou,

c)       nešpecifické zápalové ochorenie čreva ulcerózna kolitída, Crohnova choroba v období sekundárnej malabsorpcie,

d)      celiakia v detskom veku a u dospelých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitné potravinové výrobky.

II. skupina - príspevok vo výške 18,39 eur (9,28 % zo životného minima jednej dospelej osoby)

a)       diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami,

b)      odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka s malnutríciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,

a)       syndróm krátkeho čreva so skrátením čreva viac ako 100 cm s prejavmi malabsorpcie,

b)      chronické poškodenie pankreasu (zápal, nádor, úraz) so závažnou maldigesciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy s prejavmi malabsorpcie,

c)       systémové ochorenia (systémový lupus erytematodes, Sjögrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba) spojené s poklesom hmotnosti tela viac ako 10 % od normy,

d)      malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu, s poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,

e)      skupina ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy, s diagnostikovanou závažnou zmenou funkcie tráviaceho traktu alebo s poklesom hmotnosti tela viac ako 15 % od normálnej hodnoty s prejavmi malabsorpcie.

III. skupina - príspevok vo výške 11,04 eur (5,57 % zo životného minima jednej dospelej osoby)

a)       chronická insuficiencia obličiek, kde je hladina kreatinínu v sére vyššia ako 200 mmol/l,

b)      zúženie pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania na benígnom podklade alebo malígnom podklade.