Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Otázky z právnej poradne - parkovací preukaz

Chcem sa spýtať, či podľa vás mám nárok na parkovací preukaz, pretože moja žiadosť bola zamietnutá. Som onkologická pacientka, po chemoterapii a rádioterapii, čaká ma hormonálna liečba.

Na vyhotovenie parkovacieho preukazu má nárok ťažko zdravotne postihnutý človek, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu. Odkázanosť na individuálnu prepravu znamená, že človek nie je schopný (a to buď vôbec alebo aspoň ľudsky dôstojným spôsobom) premiestniť sa k vozidlu hromadnej dopravy alebo doň nastúpiť, vo vozidle sa udržať a vystúpiť z neho, či zvládnuť situácie, ktoré pri cestovaní nastávajú (napríklad pri duševných poruchách). S výnimkou slepoty neexistuje zoznam diagnóz, pri ktorých je automaticky daná odkázanosť na individuálnu prepravu a každý prípad sa posudzuje individuálne.

Z uvedeného vyplýva, že Vám nemôžem odpovedať spôsobom, že s Vašou diagnózou a jej liečbou áno máte, alebo nie nemáte nárok na vyhotovenie parkovacieho preukazu. Ak Vám Vaše ochorenie a jeho liečba sťažuje využívanie hromadnej dopravy, napr. máte dlhodobé ťažkosti s pohybom, máte dlhodobé ťažkosti s imunitou a tieto ťažkosti viete preukázať správou od Vášho lekára, potom má zmysel podať odvolanie voči rozhodnutiu úradu práce. To je potrebné podať do 15 dní odkedy Vám bolo rozhodnutie doručené. Ak však nemáte nijaké dlhodobé špecifické potiaže konkrétne s prepravou v hromadnej doprave, tak samotná skutočnosť, že máte vážne onkologické ochorenie a podrobujete sa liečbe ešte neznamená, že máte nárok na parkovací preukaz.

Zamietli mi žiadosť o parkovací preukaz, hoci som v dlhodobej liečbe, nemám žiadnu imunitu, nemôžem byť s chorými ľuďmi, nevládzem prejsť na zastávku. Vraj hýbať sa môžem, tak môžem cestovať hromadnou dopravou. Čo mám robiť?

Podať odvolanie proti rozhodnutiu úradu, ktorým zamietol žiadosť o vyhotovenie príspevku. V odvolaní uvediete, že kvôli svojmu ochoreniu a jeho liečbe sa máte podľa odporúčaní svojho lekára dôsledne vyhýbať akémukoľvek riziku infekcie, a to najmä vyhýbaním sa styku s chorými ľuďmi a dôsledným vyhýbaním sa miestam s veľkou koncentráciu ľudí, ako sú napr. divadlá, kiná, prostriedky verejnej dopravy. Poukážete na to, že v rozhodnutí sa úrad nijako nevysporiadal s tým, ako môžete využívať hromadnú dopravu, keď sa máte dôsledne vyhýbať akémukoľvek riziku infekcie, pričom  sa tiež nezaoberal tým, do akej miery znemožňuje využívanie hromadnej dopravy fakt, že  vaše ochorenie tak negatívne zasahuje do celkovej výkonnosti Vášho organizmu, že nie ste schopný prekonávať vzdialenosť ku zastávke.

Ďalej uvediete, že z ustanovenia §14 ods. 6 zákona 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je zrejmé, že odkázanosť na individuálnu prepravu nemožno stotožňovať so schopnosťou osoby hýbať sa, t. j. aj človek, ktorý sa pohybovať dokáže, môže byť odkázaný na individuálnu prepravu. S výnimkou slepoty neexistuje zoznam diagnóz, pri ktorých je automaticky daná odkázanosť na individuálnu prepravu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny by preto mal v každom jednotlivom prípade starostlivo posúdiť, či je ťažko zdravotne postihnutý schopný alebo neschopný sa k vozidlu hromadnej dopravy dostaviť, nastúpiť a vystúpiť z neho a jazdu v ňom zvládnuť tak, aby jeho ľudská dôstojnosť zostala zachovaná a jeho zdravotný stav sa nezhoršil.