Viac
Pridajte sa na Facebooku
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Projekty a kampane

Spravodlivé posudzovanie invalidity a ťažkého zdravotného postihnutia

Na naše združenie sa často obracajú pacienti s prosbou o pomoc s právnymi problémami súvisiacimi s invaliditou a ťažkým zdravotným postihnutím. Všimli sme si, že skúsenosti pacientov s vybavovaním invalidných dôchodkov a dávok na kompenzáciu ŤZP sa veľmi líšia, a to, čo je na jednom  úrade možné vybaviť bez problémov, na inom úrade možné vybaviť nie je. Rôzna je tiež vôľa poradiť tak, aby bol pacient so svojou žiadosťou úspešný. Typickým príkladom je posudzovanie odkázanosti na individuálnu prepravu pri žiadostiach o parkovací preukaz a peňažných dávkach súvisiacich s prepravou (napríklad príspevok na pohonné hmoty, na auto, na prepravu). Mnohé úrady práce, sociálnych vecí a rodiny tieto žiadosti zamietajú všetkým pacientom, ktorí sa dokážu pohybovať (nie sú napr. na vozíku alebo nemajú poškodené končatiny), pričom neberú do úvahy fakt, že podľa zákona nemôžu stotožňovať schopnosť pohybovať sa so schopnosťou prepravovať sa v hromadnej doprave. Aj pacient, ktorý sa pohybovať dokáže, môže byť odkázaný na individuálnu prepravu alebo môže mať nárok na parkovací preukaz či príspevok na benzín preto, že dostáva onkologickú liečbu. Proti takýmto rozhodnutiam pomáhame pacientom vypracovať odvolania. Omnoho lepšie by však bolo, keby úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálna poisťovňa postupovali na celom Slovensku jednotne, a pacientom s rovnakým ochorením v rovnakej sociálnej situácii rovnako priznávali to, na čo majú podľa zákona nárok.

Pomôžte nám dosiahnuť spravodlivé posudzovanie invalidity a ťažkého zdravotného postihnutia. Prvým krokom je zozbieranie vašich skúseností s prácou Sociálnej poisťovne a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na celom Slovensku. Napíšte nám, ako sa vám vybavoval invalidný dôchodok a ŤZP, v čom vidíte nedostatky a v čom pozitíva práce úradov. Písať nám môžete na info@hematologickypacient.sk alebo na adresu Združenie pacientov s hematologickými malignitami, Nezábudková 52, 821 01 Bratislava. K listu môžete priložiť kópiu rozhodnutia úradov, ktorým vám priznali alebo naopak zamietli to, o čo ste žiadali. Po zozbieraní a analýze vašich skúseností sa s výstupmi obrátime na Národnú radu SR a vládu SR a budeme ich žiadať, aby sa zaoberala našimi návrhmi, ako riešiť problémy pacientov v tejto oblasti.

 

Včasná diagnostika mnohopočetného myelómu

Mnohopočetný myelóm je zriedkavé onkologické ochorenie, ktoré postihuje najmä starších ľudí. Často sa stretávame s pacientami, ktorým bol myelóm diagnostikovaný neskoro, po viac ako troch mesiacoch od objavenia sa prvých príznakov. Typické symptómy myelómu  - únava, dýchavičnosť, bolesti hlavy, bolesti chrbta či opakované infekcie, sú pripisované inému ochoreniu alebo úplne bagatelizované.

Základom úspešnej liečby je zistiť myelóm včas. Lekár, na ktorého sa pacient obráti s prvými príznakmi myelómu, by mal počítať s možnosťou, že ťažkosti pacienta môžu byť spôsobené týmto ochorením a mal by vykonať potrebné vyšetrenia na jeho potvrdenie alebo vylúčenie. 

Do čakární všeobecných lekárov distribuujeme leták Mnohopočetný myelóm – všimnite si ho včas, popisujúci príznaky mnohopočetného myelómu a vyšetrenia, pomocou ktorých možno myelóm diagnostikovať. Leták je určený pre pacientov, ktorých trápia príznaky typické pre myelóm. Pacient si leták pozrie a ak bude mať pocit, že sa ho týka, odnesie ho svojmu lekárovi, čím ho na možnosť myelómu upozorní.

Cieľom projektu je, aby sa o mnohopočetnom myelóme dozvedelo čo najviac ľudí. Pomôžte nám šíriť informácie o myelóme, napr. tým, že budete leták zdieľať so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach alebo ho prinesiete svojim príbuzným.  Leták si môžete stiahnuť tu. V prípade záujmu vám letáky radi zašleme poštou. O letáky nás môžete požiadať emailom na info@hematologickypacient.sk, poštou na adrese Združenie pacientov s hematologickými malignitami, Nezábudková 52, 821 01 Bratislava alebo telefonicky na čísle 0902 688 121.

Video - Mnohopočetný myelóm: Všimnite si ho včas

 

Buďte našim dobroŠportovcom

Ak radi športujete, máte radi výzvy a chcete podporiť dobrú vec, môžete sa zúčastniť vami vybraného športového podujatia ako reprezentant nášho združenia.

Ako postupovať:

Vyberte si podujatie, na ktorom sa chcete zúčastniť (napr. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach) a napíšte nám o svojom úmysle na info@hematologickypacient.sk. Pripojte svoju fotografiu a niekoľko viet o tom, prečo športujete a prečo chcete reprezentovať našu organizáciu. My Vám pošleme tričko s našim logom, v ktorom môžete pretekať a letáky s informáciami o našom združení, ktoré môžete rozdať vašim priateľom a známym - potenciálnym sponzorom. Zároveň vám na našej web stránke vytvoríme profil športovca s vašou fotografiou a informáciami o vás.

Nájdite si sponzorov. Oslovte priateľov, rodinných príslušníkov a kolegov v práci, oznámte im, že sa zúčastníte vybraného športového podujatia za naše združenie a poproste ich, aby prispeli na podporu vašej účasti nejakou čiastkou ako vaši sponzori. Zverejnite svoj plán na sociálnych sieťach a požiadajte svojich priateľov o jeho zdieľanie. Vyrobte alebo si kúpte malé darčeky (napr. čokoládky) a dávajte ich svojim sponzorom ako odmenu za finančný príspevok. Motivujte sa – vaši sponzori vám môžu “zaplatiť“ za konrétny dosiahnutý výsledok.

Finančné príspevky na podporu vášho športového výkonu nám môžu vaši sponzori posielať priamo prostredníctvom odkazu “Finančná podpora“ na našej web stránke alebo poukázaním prostriedkov na náš účet: SK43 1100 0000 0029 4400 0461. Podporiť váš výkon je možné aj nákupom v našom e-shope. Výťažok z predaja vecí v e-shope používame výlučne na realizáciu našich projektov.

Po absolvovaní pretekov nám oznámte váš čas a pošlite “víťazné“ fotografie z cieľa. Pridáme ich k vášmu profilu a náležite vás pochválime.

Pomohli ste nám napĺňať naše ciele. Ďakujeme.

Kalendár bežeckých podujatí 

http://www.behame.sk/kalendar