More
Join us on Facebook
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Social Support Calculator

From : Piatok, 1. 02. 2019
To :


We are preparing simple web application for oncological patients. Aplication will help them to estimate their claims within the social security system.