More
Join us on Facebook
Finančná podpora

Aj malým príspevkom nám pomáhate prinášať pacientom zrozumiteľné a aktuálne informácie a presadzovať práva pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Patient and his rights

From : Štvrtok, 31. 01. 2019
To :


We are going to launch an animated video informing patients about their rights in health care system.